Gør dine facadeskilte langtidsholdbare

Gør dine facadeskilte langtidsholdbare

Vi kan selvfølgelig ikke hjælpe dig så meget, hvis du ved, at du skal udskifte dine facadeskilte tit, selvom vores forslag her nok kan hjælpe dig lidt med at forlænge deres levetid; men du vil nok føle, det er at bruge unødig tid og penge på noget, som man tit skal skifte ud.

Men hvis du har nogle facadeskilte, som du agter at bruge længe, så kan vi komme med nogle meget konkrete forslag til, hvad du kan gøre for, at de kommer til at holde længe.

Og skulle der kun være tale om forholdsvis midlertidige skilte, så er det jo stadig værd at holde dem ved lige, om de er store eller små, da de er med til at give en et godt eller dårligt førstehåndsindtryk, hvor man skal knytte facadeskiltet til.

Disse tips gælder både, om man har nogle små, nærmest undseelige skilte, eller det er nogle bombastiske skilte i tre dimensioner med lys og lyd i!

For det første skal man vide, hvad materiale skiltet er lavet af, om det er det samme hele vejen rundt, eller det skifter undervejs.

Hvis det for eksempel er af metal, så kan man give det noget rustbeskyttelse, men hvis det er af plastik eller lignende, så kan man give det en beskyttende overfladebelægning.

Om så skiltet er hængt højt op, eller det står lige ude foran og er sådan et, man klapper sammen hver dag ved fyraftenstid, så skal man vedligeholde det tit ved at tjekke og kontrollere, om det stadig hænger sammen og ikke er ved at gå i sig selv.

Og så bør man også rengøre dem jævnligt, så de virkelig tager sig pæne ud.

Dette kræver ikke så meget arbejde eller så lang tid at gøre, så man bør i hvert fald gøre det på ugentlig basis, og måske skal man gøre det oftere, hvis der kommer ekstra skidt på skiltet eller skiltene i en periode.